Dette gjør at startsiden blir levende, og at all aktuell informasjon blir enklere tilgjengelig for brukeren.

Nyhetsstrømmen samler innlegg, kampinformasjon, videoer, annonser og promotions på ett sted. Hvordan få en artikkel ut i nyhetssttrømmen – jo, markér checkboxen som er etikettert med «Vis i nyhetsseksjon på forsiden» i sidefeltet i editoren!

Artiklene vises forøvrig i synkende datorekkefølge, nyeste først, med unntak av de faste plassene for annonser.

Artiklene vises med hero-bilde eller farge etter et definert system, her er det heller ikke noe du behøver tenke på.