For å kunne dele med Facebook må man sette opp en Facebook app. Dette gjøres på følgende måte:

Gå inn på https://developers.facebook.com, opprett en app og noter app id’en:

Gå deretter inn i settings og legg inn domenet til nettstedet ditt:

Og legg også inn url’en under website:

Påse at app’en har status live (se øverst i høyre hjørne i skjermbildet over.

Lim til slutt inn app id’en under SITE OPTIONS > Facebook app ID