Forhåndsomtalen skrives inn i kampens underside, som er etikettert med «Forhåndsomtale».

I denne artikkelen har du alle de samme redigeringsmulighetene som i en «vanlig» artikkel. Du legger inn tekst og bilder.

Dersom du endrer displaytittel i sidekolonnen vil denne vises kun på forhåndsomtalen. Du gjør tilsvarende endringer i kamprapporten.

Tabell REMA 1000-ligaen Menn 1920