Å legge inns sponsorer gjøres i to trinn. Først oppretter du sponsorene under : : Sponsor i WP-menyen.

Enkeltsponsorer

Opprett nye sponsorer på samme måte som andre artikler.

Innholdet i selve sponsoren lager du også på samme måte som andre artikler, med tekst og komponentblokker etter behov.

Husk å laste opp en logo – i form av et kvadratisk bilde – som vises når du legger ut sponsoren på forsiden.

Dersom du skal vise sponsoren på forsiden, marker checkboxen «Vis på forsiden». Regelen for denne visningen er at forsiden trekker frem inntil 5 tilfeldig valgte sponsorer basert på de som er markert.

Sponsorkategorier

Så snart sponsorene er lagt inn kan du organisere disse i sponsorkategorier basert på din struktur.

Gå til Sider, og velg deretter siden som heter : : Samarbeidspartnere. Her kan du opprette sponsorkategorier og knytte enkeltsponsorer mot disse.