Dekorativ bakgrunn

Video – og «din egen tv-kanal»

Video er strukturet basert på samme prinsipp som f eks VGTV. Et videoinnlegg vises øverst på siden, med kategoriserte lister over øvrige videoer fra nettstedet ditt lenger ned på siden.

Du kan opprette dine egne kategorier under : : Video-komponentet som du finner i venstremenyen i WordPress admin. Disse listes ut som velgbare faner under videoene dersom det er innhold o dem. Når det gjelder selve teknikken rundt det å legge til selve videoen, se denne artikkelen.

Videoarkiv