God avspilling av video avhenger av godt kildemateriale. Utfordringen ligger i at video er plasskrevende, både på webserver og over nettlinjene. Med andre ord må video ofte komprimeres, og til det kreves det gode verktøy.

Denne lille guiden tar utgangspunkt i Adobe Media Encoder, som er tilgjengelig for både Mac og Windows.

https://www.adobe.com/no/products/media-encoder.html

Tilsvarende prosesser er tilgjengelig i flere andre programmer, f eks Apple Compressor.

Velg Add Source
I mediekøen, klikk på formatvelgeren ytterst til venstre og velg H.264
Klikk deretter på den grønne pilen som indikerer utfør / formatter det som ligger i køen – og last til slutt opp den genererte filen i wordpress!